Állami törvény- és kormánylap ~ Dziennik Ustaw Państwa ~ Říšská sbírka zákonů ~ List državnih zakona

W tym miejscu znajdują się akty prawa powszechnie obowiązującego na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej.

Kategorie:

  1. Prawa Fundamentalne
  2. Ustawy i dekrety z mocą ustawy
  3. Rozporządzenia Rządu JCKM
  4. Postanowienia JCKM
  5. Traktaty międzynarodowe